پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ

پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ

پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ در 11 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی طرح توجیهی و کارآفرینی

توضیحات کامل

پروژه کارافرینی طرح توجیهی ماشین چاپ در 11 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخشی از متن

مقدمه:

با پیشرفت علم وصنعت كارهایى مورد استفاده قرارگرفت كه همه براى انسان مفید بوده است.

ماشین هاى چاپ یكى ازاین پیشرفت ها بوده است كه زحمت انسان را براى نوشتن بادست كمتروامكانات زیادى به انسان عرضه كرده.

این ماشینةاانواع مختلفى داشتند كه یك نمونه ازانهامیتوان بهماشین تایپ كهبسیاركارایى ساده اى داشته است،اشاره كردوهمچنین بسیار پر صداوامكان اشتباه وعدم امكان براى پاكسازى واصراف دركاغذ بوده است،ازعیوب این دستگاه بشمار مى رود؛اماامروزه باپیشرفت هر چه بیشتر علموصنعت وباكمك كامپیوترها بیشترمشكلات ازاین قبیل حل شده است وامكانات بیشترى به مردم عرضه شده است.

امروزه مردم درتمام اقشارمختلف نیازخودرابه كامپیوتراحساس كرده اندواین نیازدربین قشر محصل بیشتراحساس مى شود وما نیز به همین دلایل تصمیم گرفتیم كه یك مغازه تایپ وتكیر راه اندازى كرده كه دران خدماتى ازقبیل:اسكن،فتوكپى،…ارائه شود.

ایده

بادرنظرگرفتن جوانب كاروامكان سنجى هایى كه انجام دادیم دریافتیم كه یك تایپ وتكثیرراه اندازى كرده وچون رشته ى خودمن مرتبط بااین امر میباشد راحت ترمیتوانیم دراین كارموفق شویم.من دراین تایپ وتكثیر تصمیم دارم علاوه برخوداشتغالى واشتغال زایى ،بتوانم خدمات بهترى به مردم ارائه دهم تابتوانم ازاین طریق ازدیگر همكاران لیاقت بیشترى درخدمت گزارى به مردم داشته باشیم وبا درنظرگرفتن اینكه قشر محصل چندان درامدى براى پرداخت پول زیادى ندارند سعى مى كنم قیمت مناسبى را براى كارخودانتخاب كنیم.

انتخاب نام وآرم:

یك نام میتواند دربازدهى كار نقش به سزایى داشته باشد به همین خاطر ماتصمیم گرفتیم یك اسم با مسمى و با معنى انتخاب كنیم.                                                                            

تایپ وتكثیرخوش قول

Tip va taksir khosh kholgh

بازاریابى وتبلیغات:

چگونگىبازاریابى وتبلیغات این تایپ وتكثیر مىتواند در بازدهى كار ما نقش خوبى داشته باشد0 این امر مى تواند ازطریق مختلف انجام گیرد مى توان از تبلیغات دربین مردم با پخش اعلامیه ها وكارت هاى ویزیت استفاده كردویاتابلوهاى تبلیغاتى و….نصب كرد.

ماتصمیم داریم كه تقویم تاریخ نگار به صورت تك برگ چاپ كرده  كه دران به معرفى محصول وخدمات ارئه شده رابنویسیم وهمچنین ادرس وشماره تلفن نیزداشته باشد.

انتخاب محل كسب وكار:

محل كسب وكار موردنیازكارماخیلى مهم است زیرابایددرجایى قرارداشته باشد كه مردم دران نیاز به نوشتن وسایر خدمات كامپیوترى داشته باشند.مانند:ادارات دولتى ازقبیل،شهردارى، دارایى،اداره ثبت و…همچنین مى توان درمسیر راه مدارس افتتاح كردتامحصلین نیز ازاین كار بهرهمند شوند.

ما محل مورد نیازخودرابه دلیل وسع مالى كم باید اجاره كنیم.

نیروى انسانى

دراین كار مانند تمام كارهاى دیگر نیاز به پرسنل خاص خود دارد0كه باید  تحصیل كرده باشند0پرسنل ما باید حداقل میزان خود تا دیپلم كامپیوتر داشته باشد


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

خرید فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دریافت فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

خرید پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دریافت نمونه سوال پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

خرید پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دریافت مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

خرید فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

خرید مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از download

دانلود مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

خرید پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دریافت فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

خرید نمونه سوال پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دریافت فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

خرید فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دریافت فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

خرید کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از www

دانلود مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دریافت پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

خرید فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دریافت کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

خرید تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دریافت تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

خرید فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

خرید فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود نمونه سوال پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از pdf

دانلود کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دریافت فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

خرید نمونه سوال پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

خرید فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دریافت فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دریافت فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دانلود کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از word

دریافت تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

خرید تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دریافت کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دریافت مقاله پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دریافت فایل pdf پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

خرید کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دانلود کارآموزی پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

دریافت فایل word پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free

خرید تحقیق پروژه کارآفرینی طرح توجیهی ماشین چاپ از free


مطالب تصادفی